line decor
  
line decor
 

     Deutsch 
 Über Gerard  Caris
 

     Français
 À propos de Gerard Caris


    Español 
 Sobre Gerard Caris

   
    Italiano
   Gerard Caris  
 English
   Gerard Caris   
Nederlands
   Gerard Caris   Русский
   Герард Карис

   Polski
   Gerard Caris
 

    
      Gerard Caris
 
 
knop

 
 
Gerard Caris

BASIN BÜLTENİ

GERARD CARIS _ BEŞGENCİLİK

AÇILIŞ: 19 EYLÜL 2012, 16:00-20:00
19 EYLÜL – 27 EKİM 2012

Kuad Galeri 1925 Maastricht doğumlu Hollandalı sanatçı Gerard Caris’in “Beşgencilik”
başlıklı yapıtlarından bir kesit sunuyor.

Caris’in özyaşam öyküsünde II. Dünya Savaşı’nda Japonya’da askerlik, 1947-1957
arasında Uzak Doğu’da çalışma, 1957-1960’da New York Üniversitesi’nde sanat ve
felsefe eğitimi, Arap çöllerinde petrol mühendisliği gibi süreçler var. Caris, Kaliforniya
Berkeley Üniversitesi’nde 1967’de felsefe doktorası, 1969’da sanat yüksek lisansı aldı.
Sanatçı, özellikle beşgen (pentagon) geometrisi, oniki yüzlü şekiller (dodecahedron) ve
bu geometrinin görsel ve mekânsal karşılıklarını içeren heykeller, kabartmalar, resimler,
grafik işler ve çizimler gerçekleştiriyor.

Caris, yapıtlarının başlangıç sürecini açıklarken:

Beşgencilik, bütün dallarıyla çok çeşitli yoldan irdelenen ve açıklanan beşgen ve ona
ilişkin geometri odağında yeni bir görsel dil olarak sunuluyor.

Antik çağlardan bu yana bildiğimiz, bir kısmı anlaşılabilir ama çoğu anlaşılmaz
nedenle ihmal edilmiş olan beşgen konusunda yaptığım araştırmalar ve sanatsal pratik
yalnız inanılmaz ölçüde bir esneklik içeren biçimin değil, aynı zamanda biçimci bilim
kuramında olanaksız olmanın yanı sıra yasak olarak da açıklanan yeni bir yapısal
kompozisyon olanağının anahtarını da gün ışığına çıkarttı.

Bilimin, sonsuz ve düzenli birleşenlerin ve bunların mekânsal karşılıklarının
olanaksızlığını açıklaması nedeniyle, düzenli beşgen simetrilere çevrilebilen simetrilerin
olanaksızlığının da sanat ve tasarım dünyası tarafından körlükle kabul edildiği
anlaşılıyor, araştırmalarıma başladığım 1968 yılında, beşgenli – ya da onun mekânsal
karşılığı olan oniki yüzlü – sonsuz yapıların varlığı henüz kanıtlanmamıştı.

Sezgisel olarak kendiliğinden bir kompozisyonla Beşgenin Yaradılışı başlığı altında
işe başladım ve Kandinsky’nin noktadan çizgiye, çizgiden biçime kuramının tersine,
ben bu tek biçimle (beşgen) ve onun mekânsal bileşeni olan oniki yüzlü şekillerle
(dodecahedron) doğrudan çokyüzlüler (polyhedron) üretmeye başladım.

diyor.

1968’den bu yana Bonnefantenmuseum, Maastricht; Parsons School of Design, New
York NY; Museum voor Hedendaagse Kunst, Utrecht; Stadtmuseum Ratingen; Wilhelm-
Hack-Museum, Ludwigshafen; Kunsthalle, Bremen; Museum für Konkrete Kunst,
Ingolstadt; Stedelijk Museum, Amsterdam gibi büyük müzelerde ve çok sayıda sanat
galerisinde kişisel sergiler açmış ve yine ABD ve AB müze ve sanat merkezlerinde grup
sergilerine katılmış olan Caris’in yapıtları kavram ve estetik açısından Konstrüktivizm
ve Op Art gibi modernist akımlarda ve bilim ve teknolojinin sanat ile kesiştiği alanda
temellenirken, sunduğu zengin çeşitlilik ve çözümsel yaklaşım bu altyapının post-modern
uygulama örneklerini oluşturuyor.

Sergi, hem Hollanda’nın bu kıdemli sanatçısının 1960’lardan günümüze oluşturduğu
sanat anlayışını İstanbul sanat ortamına tanıtmak hem de sanatçının da belirttiği

gibi, bu yapıtların İslam sanatlarında sanatçıların geometri ve matematik kullanarak
oluşturdukları süslemelere denk düşen karşılıkları açısından Hollanda ve Türkiye
400. Yıl kutlamalarındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin önemini vurgulamak amacını
taşımaktadır.

Bkz: www.gerardcaris.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
Gerard Caris
Glacisweg 42
NL-6212BP Maastricht
The Netherlands
info@gerardcarispentagonism.com Instagram